Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku działając jako zarządca nieruchomości zasobów mieszkaniowych Leżajskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych występuje z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie usługi montażowej polegającej na:
wymianie istniejących wodomierzy w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów w budynkach jak niżej:

 1. Kopernika 5 w Leżajsku ........................  69 szt.
 2. Mickiewicza 53 w Leżajsku ...................  94 szt.
 3. Mickiewicza 60 w Leżajsku ...................  27 szt.
 4. Mickiewicza 62 w Leżajsku  .................   27 szt.
 5. Mickiewicza 63A w Leżajsku  ...............   62 szt.
 6. Mickiewicza 64 w Leżajsku  ..................   25 szt.
 7. Staszica 1 w Leżajsku  ..........................   22 szt.
 8. Staszica 3 w Leżajsku  ..........................   22 szt.
 9. Staszica 5 w Leżajsku  ..........................   22 szt.
 10. Broniewskiego 1 w Leżajsku  ................   56 szt.
 11. Broniewskiego 3 w Leżajsku  ................   40 szt.
 12. Broniewskiego 5 w Leżajsku  .................   47 szt.

Łączna ilość wodomierzy do wymiany:  ...........   513 szt.

 1. + usługa radiowego odczytu wodomierzy - wykonywana 1 x w miesiącu  ..................   404 lokale
 2. + usługa rozliczenia zużycia wody dla budynku - wykonywana 1 raz w roku  .............   404 lokale

Uwaga! Szczegółowy opis robót i wykaz użytych materiałów precyzuje Załącznik Nr 2 „PRZEDMIAR ROBÓT”

Terminy dotyczące składania ofert i wykonania usługi:

Termin składania ofert:        do dnia  15 stycznia 2024 r.                do godz. 14-tej

Termin wykonania usługi:   do dnia  30 kwietnia 2024 r.

Ofertę cenową należy złożyć na  Formularzu cenowym i przesłać na e-mail:  bjagusztyn@mzklezajsk.pl lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta cenowa – wymiana wodomierzy – mieszkania zarządzane przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku”

Bliższych informacji można uzyskać w naszym biurze Nr 3 (parter) w godz. od 700 do 1500 lub telefonicznie pod nr tel.  603 505 340  (Bogdan Jagusztyn)

Umowa na wykonanie robót zostanie spisana w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies