Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

KONTRAKT I: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Zapraszamy do składania ofert oraz komunikację z Zamawiającym poprzez dedykowaną platformę przetargową, na której umieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Link do postępowania przetargowego:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzklezajsk/proceedings

Kontrakt został podzielony na sześć części tj.:

  1. Część zamówienia nr 1 – Część elektroenergetyczna
  2. Część zamówienia nr 2 – Część mechaniczna
  3. Część zamówienia nr 3 – Część Imhoffa (zbiornik retencyjny)
  4. Część zamówienia nr 4 – Budynki administracyjne
  5. Część zamówienia nr 5 – Gospodarka osadowa
  6. Część zamówienia nr 6 – Część biologiczna

Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz składania ofert na poszczególne części.

2019-10-11 :Wyjaśnienia Zamawiającego : 2019.10.11 JRP_KP_DD_0342_0001_2019 wyjaśnienia Zamawiającego

2019-10-11:Informacja Zamawiającego dla Wykonawców :2019.10.11 Informacja Zamawiającego dla Wykonawców

2019-10-15:Informacja Zamawiającego dla Wykonawców:2019.10.15 JRP_KP_DD_0342_0002_2019 Informacja o omyłce pisarskiej

2019-10-17:Zmiana treści SIWZ : Wyjaśnienia Zamawiającego – Korekta Zapisów SIWZ 17.10.2019 
Zmiana ogłoszenia 2019/S 175-427194 i zmiana treści SIWZ jest dostępna na platformie pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/255507

2019-10-31 :Wyjaśnienia Zamawiającego :2019.10.31 JRP_KP_DD_0342_0004_2019 Wyjaśnienia Zamawiającego

2019-11-08: Wyjaśnienia Zamawiającego:2019.11.08 JRP_KP_DD_0342_0005_2019 Wyjaśnienia Zamawiającego

2019-11-19: Informacja z otwarcia ofert: 2019.11.18 JRP_KP_DD_0342_0006_2019 Informacja z otwarcia ofert

2020-01-16:Zawiadomienie o wyborze oferty:2020.01.07 JRP_KP_DD_0342_001_2020 Zawiadomienie

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies