Ikona dostępności

Logo MZK-Leżajsk

Przejdź do treści

Kontrakt I: Zadanie 1.1 „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Leżajsku wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” Nr referencyjny 1/04/2021/JRP

Przetargi

19.05.2021 r.

Przejdź do treści

Przetarg - dostawa wózka widłowego

Przetargi

20.11.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego wózka widłowego wraz z chwytakiem przeznaczonym do wykorzystania w recyklingu (bel) w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni KOMWITA w Leżajsku” o którego współfinansowanie stara się Zamawiający.

Przejdź do treści

Przetarg – dostawa oleju napędowego

Przetargi

17.11.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 200 m3 dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Leżajsku.

Przejdź do treści

Przetarg - Ręczne sortowanie odpadów komunalnych

Przetargi

23.10.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku w 2021 roku.

Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Przetargi

07.04.2020 r.

Przetarg na „Budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Leżajsku” na terenie nieruchomości o nr ewid. działki 4992/13, 4992/14, 4996/7, 4995/1 obręb Leżajsk

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk
mzklezajsk@mzklezajsk.pl
NIP: 8160001975 · KRS: 0000152922
Numer konta: 93124026301111000036371758

Sekretariat kontakt:
tel./fax +48 17 242-08-58
tel. +48 17 242-08-83
tel. +48 17 242-62-06 wew. 111
sekretariat@mzklezajsk.pl

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij komunikat o cookies